Hantverksklubb på Måndagar, Grupp 1  17:00 - 18:30   Grupp 2  18:30 - 20:00 

Start 21.9.2020. Anmälningar till tina@sandfors.com

 

Medlemsavgiften till Evitskog uf på 5 € för barnen och 10 € för vuxna betalas in på Euf:s konto EUF:s konto FI4440552020111383. 

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.