Verksamhet för barn

Hantverksklubb

Måndagar kl. 17:00-18:00 på Övidsborg

Flygplansklubb

Verksamhet för Vuxna

För tillfället är all verksamhet för vuxna på paus pga. Covid-19 restriktioner

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.